Co należy wiedzieć przed przystąpieniem do montażu ogrzewania podłogowego?

Elektryczne ogrzewanie podłogowe należy starannie zamontować. Jeżeli podczas montażu instalacji, coś zostanie przeoczone, efekty zaniedbań wychodzą na jaw, najczęściej wtedy, kiedy dom jest już wykończony, a wnętrza całkowicie urządzone.

Odpowiednie planowanie

Decyzję o tym, iż chcemy w naszym domu zamontować elektryczne ogrzewanie podłogowe, należy podjąć przed wykończeniem i urządzeniem pomieszczeń. Wtedy też, będziemy mieli możliwość zastosowania się do pewnych zasad określonych przez producentów mat oraz przewodów grzejnych. Najczęściej, producenci radzą, by zastosować odpowiednią izolację bądź zalecają użyć właściwe materiały takie jak np. elastyczny klej do płytek.

Tylko z termostatem

Termostaty to obowiązkowa część ogrzewania podłogowego. Pamiętaj, że producenci udzielają gwarancji tylko na kompletną instalację. Ponadto, zrezygnowanie z termostatu, oznacza, iż rezygnujesz z komfortu cieplnego. Co więcej, brak termostatu może spowodować straty energii elektrycznej, a także przyczynić się do przegrzania mat czy przewodów grzejnych.

Nie przycinaj

Zarówno przewód jak i mata grzejna to kompletne i gotowe urządzenia grzewcze. Skrócenie któregokolwiek z tych urządzeń spowoduje nieprawidłową pracę naszego ogrzewania podłogowego, a w konsekwencji jego uszkodzenie. W macie grzejnej istnieje możliwość przycinania jedynie siatki, do której przymocowany jest kabel grzejny.

Dylatacja

Należy pamiętać, że jeden obwód grzejny przypada na jedno pomieszczenie, a jeżeli w podłodze znajdują się szczeliny dylatacyjne, to również, każda zdylatowana powierzchnia musi mieć osobny obwód. Jeżeli nie zastosujemy się do tych zasad, to podczas naturalnego, niewielkiego przemieszczania się względem siebie pewnych części podłogi, może dojść do uszkodzenia kabli grzejnych.