Błąd małych profili na portalach społecznościowych

Nie ma nic gorszego niż mały profil na portalu społecznościowym, zwłaszcza na Facebooku. Dlaczego? Ponieważ taki profil równocześnie jest i go nie ma. Odbywa się to w tym sensie, że tego typu profile generują wszystkie koszty związane z ich prowadzeniem, czyli wymagają regularnej aktualizacji, muszą być śledzone i kompleksowo zarządzane, ale ich zasięg jest bardzo niewielki. Zasięg takiego profilu to charakterystyka określająca, do jak dużej ilości osób informacja prezentowana na profilu jest w stanie dotrzeć.

Cały sens istnienia mechanizmów społecznościowych ogranicza się z biznesowego punktu widzenia do uzyskiwania szerokiego grona odbiorców poprzez budowanie sieci z osób zainteresowanych konkretnymi kwestiami. W ten sposób informacja reklamowa jest rozprzestrzeniania po Internecie. Mała ilość osób związanych z portalem jest poważnym ograniczeniem zasięgu działania i trzeba ją możliwie szybko powiększyć.

Praca organiczna

Tworzenie profilu na portalu społecznościowym jest jednym z niewielu przypadków działania biznesowego, gdzie działanie organiczne faktycznie przynosi spodziewane efekty. Jako działanie organiczne należy tutaj rozumieć przede wszystkim prezentowanie w podejściu regularnym dobrej jakości materiałów, którymi osoby już obserwujące portal mogłyby się zainteresować. Czasami jest to bardzo łatwe, ponieważ jeśli prowadzi się sklep z elektroniką, można zwyczajnie prezentować nowości i co jakiś czas zrobić konkurs z nagrodami w postaci pokrowców do telefonu dla wszystkich, którzy polubią stronę. Trochę gorzej mają firmy budowlane, ale i one mogą sobie poradzić.

Sztuczne powiększanie liczby polubień

Takie działanie jest mimo wszystko problematyczne, bo na samym początku może się okazać, że nagród w konkursie przewidzieliśmy więcej niż uczestników. Dlatego warto jest pomyśleć w pierwszym etapie działania swojego profilu (co może mieć miejsce nawet długie miesiące po jego powstaniu), by uzyskać większą ilość użytkowników w sposób bezpośredni. Co ważne, powinni to być użytkownicy aktywni, ponieważ ważnym elementem budowania udanego profilu jest tworzenie profilu aktywnego aktywnością użytkowników. Istnieją już dzisiaj firmy, które są w stanie zaoferować nam odpowiednie usługi.

Opracowano w oparciu o materiały ze strony http://buyfans.pl/